Náš tým

VZDĚLÁNÍ

2012 – 2014Západočeská univerzita v Plzni, katedra zdravotnických studií, obor fyzioterapie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

• FN Plzeň – oddělení léčebné rehabilitace
• Nemocnice Rokycany – odd. léčebné rehabilitace
• Nemocnice Sv. Jiří Plzeň– odd. respirační fyzioterapie
• Rehabilitační nemocnice Beroun
• Fyzioklina Praha

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

• Diagnostika a terapie pomocí postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
• Akralní koaktivační terapie A, B, C
• Akrální koaktivační terapie v Pediatrii
• Akrální koaktivační terapie u sportovců
• Dysfunkce pánevního dna a komplexní terapie
• Urogynekologická fyzioterapie
• Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty
• Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové
• Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
• Podologické minimum
• Kurz aplikace vložek Super feet
• Funkční vady nohou a zásady podiatrického vyšetření včetně PC analýzy
• Techniky posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách
• Aplikace kineziotapu
• Balance course
• Pilates academy
• Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty
• Problematika celulitidy a otoků
• Sportovní masáž
• baňkování
VZDĚLÁNÍ

2007 - 2010 Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta, Fyzioterapie (Bakalářské studium)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI JAKO FYZIOTERAPEUT

2015 - 2016 Rehabilitace Budějovicka s.r.o. - Fyzioterapeutka
2010 - 2015 Therap-Tilia v Praze - Fyzioterapeutka
2008 - 2009 Lázeňské hotely v Mariánských Lázních - Fyzioterapeutka

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

2011 Účast na XXIV. Kongres ČLS JEP: Úloha gynekologie dětí a dospívajících v ochraně budoucího mateřství,
2014 Účast na prvním mezinárodním odborném kongresu v Praze na téma osteopatická medicina,
2014 XXI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, téma: krční páteř a ramenní pletenec, moderní technologie v rehabilitaci,
Metoda Ludmily Mojžíšové, kurz pro lečbu sterility a mobilizace žeber
Spiraldynamik: basic a Intermediate 1
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
Baňkování - Cupping massage
Kurz jógy: Jógové pozice v praxi fyzioterapeuta
Kurz Reiki: I. stupeň
VZDĚLÁNÍ

2006 – 2013 Lékařská fakulta Karlova univerzita, všeobecné lékařství

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2013 až dosud lékařka v oboru gynekologie a porodnictví Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře
2014 až dosud privátní ambulantní gynekolog

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

2013 Basic laparoskopy course, Aesculab academy Nowy Tómysl
2014 Aktivní účast na laparoskopickém kongresu v Kurdějově, přednáška o hladkosvalových tumorech s nejistým maligním potenciálem
2016 Základy panoramatické hysteroskopie, 2016 Grada, spoluautor
2017 Ultrazvukový kurz Centrum fetální medicíny – prof. Calda – prenatální screening
2017 Umění fyzioterapie – článek na téma: Pánevní dno ženy
Odborné přednášky na vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty