Náš tým

VZDĚLÁNÍ

2006 – 2013 Lékařská fakulta Karlova univerzita, všeobecné lékařství

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2013 až dosud lékařka v oboru gynekologie a porodnictví Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře
2014 až dosud privátní ambulantní gynekolog

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

2013 Basic laparoskopy course, Aesculab academy Nowy Tómysl
2014 Aktivní účast na laparoskopickém kongresu v Kurdějově, přednáška o hladkosvalových tumorech s nejistým maligním potenciálem
2016 Základy panoramatické hysteroskopie, 2016 Grada, spoluautor
2017 Ultrazvukový kurz Centrum fetální medicíny – prof. Calda – prenatální screening
2017 Umění fyzioterapie – článek na téma: Pánevní dno ženy
Odborné přednášky na vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty