Metody a techniky


 

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o speciální rehabilitační metodu, která se využívá především v terapii některých druhů ženské i mužské sterility, dále při bolestech v oblasti zad, pánve a kostrče. Princip metody je založen na vzájemné souvislosti mezi stavem pohybového aparátu a nervosvalového systému pánevního dna (vnitřními orgány).

Indikace:
 • Problémy s otěhotněním (funkční sterilita)
 • Problémy s donošením plodu (infertilita)
 • Opakované potraty
 • Nepravidelná a bolestivá menstruace
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Bolesti v oblasti pánve, kostrče
 • Stresová inkontinence
 

 

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Základem je cvičení s využitím labilních plošin, které pomáhá aktivovat stabilizační svaly páteře a ulevovat tak od bolestí zad. Široké využití nachází také v řešení poúrazových či pooperačních stavů v oblasti páteře, kyčlí, kolen a kotníků. Mezi nejčastěji používané pomůcky patří kruhové a válcové úseče, pěnové podložky, balanční sandály.

Indikace:
 • Kloubní nestabilita (kolena, kotníky)
 • Kloubní hypermobilita (zvýšený rozsah pohybu v kloubu)
 • Chronické bolesti zad
 • Poúrazové či pooperační stavy pohybového aparátu
 • Poruchy rovnováhy
 

 

ACT (akrální koaktivační terapie)

Akrální koaktivační terapie vychází ze základních myšlenek konceptu Roswithy Brunkow a dále jej rozvíjí. ACT při vzpěrných cvičeních využívá poloh z vývojové kineziologie, tzn., že jednotlivé cviky jsou sestaveny na podkladě znalostí fyziologického motorického vývoje dítěte. Aktivní vzpěr umožňuje správné zapojení posturálního svalstva, což vede ke vzpřímenému držení těla proti působení zevních sil a ke stabilizaci horních a dolních končetin.

Indikace:
 • Funkční poruchy pohybového aparátu
 • Poúrazové či pooperační stavy pohybového aparátu
 • Vertebrogenní obtíže
 • Poruchy centrálního nebo periferního nervového systému, např. cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, periferní parézy
 • Dysfunkce svalů pánevního dna
 

 

Techniky měkkých tkání

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, fascie (vazivový obal svalu) a svaly. Při přetížení, úrazech nebo nemocích pohybového aparátu dochází v těchto tkáních k reflexním změnám, jejich výsledkem je bolest, porucha pohybových stereotypů a omezení rozsahu pohybu v kloubech. Techniky měkkých tkání jsou zaměřeny na uvolnění jednotlivých vrstev a napomáhají tak znovuobnovení funkce hybného systému.
 

 

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizační techniky jsou využívány při omezení pohyblivosti v kloubech, tzv. funkčních blokádách v oblasti páteře a periferních kloubů horních a dolních končetin. Kloubní blokáda často vzniká jako odpověď organismu na nesprávné zatížení těla.
 

 

Manuální lymfodrenáž

Lymfodrenáž je jemná masážní technika zaměřená na lymfatický systém. Hlavním cílem je urychlení odtoku lymfy z mezibuněčného prostoru zpět do krevního oběhu a celkově zlepšení kvality lymfatického systému. Při oslabení lymfatického systému dochází k celkové únavě a vyčerpanosti organismu, poruchám imunity, otokům končetin a zduření lymfatických uzlin.

Indikace:
 • Lymfedém (otok, jehož příčinou je porucha odtoku lymfy)
 • Poúrazové stavy a pooperační stavy (např. otoky po ablaci prsu, po odstranění sádry)
 • Detoxikace organismu
 • Žilní problémy (ne při akutním zánětu!)
 • Pocit „těžkých nohou“
 • Chronická únava, stres
 • Celulitida
 

 

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Svaly pánevního dna představují jednu z nejdůležitějších svalových struktur v našem těle. Tyto svaly mají převážně tendenci k ochabování, k čemuž přispívá i současný sedavý způsob života. Zvýšená zátěž na pánevní dno je samozřejmě v období těhotenství a zejména po porodu. Na stavu pánevního dna se podepisuje i stres a emoce, takže může docházet i opačnému problému, kdy jsou svaly neustále v křeči, což značně znepříjemňuje osobní a intimní život. Fyzioterapie u tohoto typu problémů nabízí možnosti speciálního vyšetření ke zhodnocení aktuálního stavu svalů pánevního dna a sestavení léčebně – tréninkového programu s doporučením vhodné pomůcky.

Indikace:
 • Stresová inkontinence
 • Funkční sterilita
 • Stavy po porodu, po gynekologických operacích
 • Bolestivá či nepravidelná menstruace
 • Bolest při pohlavním styku, absence orgasmu
 • Bolesti hlavy, zad, kostrče
 

 

Kineziotaping

Kineziotaping neboli tejpování je vynikajícím doplněním fyzioterapie. Jedná se o neinvazivní bezbolestnou metodu, kdy jsou na kůži aplikovány pružné samolepící pásky, které nijak neomezují rozsah pohybu v kloubech. Pokud je tape aplikován správně, dokáže zmírnit bolesti pohybového aparátu, uvolnit přetížené svaly, vytvořit oporu pro oslabené svaly. Vhodné je také využití pro podporu lymfatického systému.

Indikace:
 • Relaxace přetížených svalů
 • Podpora funkce kloubů
 • Korekce vadného držení těla
 • Redukce otoků a modřin
 • Lymfodrenáž