Balíčky


 

SPORT

CELKEM 10 TERAPIÍ (790,- hodina) / 20 TERAPIÍ cena (750,- hod)

Určen rekreačním i vrcholovým sportovcům.

Obsah balíčku:

 • Individuální fyzioterapie (1 hod.)
 • Dle aktuálního stavu klienta se zaměřením na odstranění potíží týkajících se pohybového aparátu (kosterní a svalový aparát) např.: uvolnění přetížených svalových skupin, odstranění TrPs tzv. bolestivých bodů ve svalech
 • Kompenzační a stretchinková cvičení dle aktuálního stavu klienta
 • Důraz je kladen na správné provedení cviků, zejména stretchinkových, které jsou důležité jako prevence úrazu při sportu, zamezují vzniku svalových dysbalancí a umožňují dostatečnou svalovou relaxaci
 • Kondiční trénink pod vedením fyzioterapeuta
 • Fyzikální terapie (Elektroterapie) aplikace dle aktuálního stavu klienta
 • Kineziotaping s aplikací a opakováním dle klinického stavu klienta
 • U sportovců je vhodné použití svalového kineziotapu, který můžeme aplikovat na postižený sval inhibičně (k uvolnění přetížených sval. skupin) nebo stimulačně (k podpoře funkce svalu)

 

 

RELAX BALÍČEK

CELKEM 10 MASÁŽÍ (790,- hodina ) / 20 MASÁŽÍ cena (750,- hod)

Tento balíček pomáhá odstranit stres a snížit zvýšené svalové napětí, ideální pro relaxaci těla i ducha.

Obsah balíčku:

 • Masáže
 • Klasická masáž zad a šíje navodí sval. relaxaci a dochází ke snížení svalového napětí

 • TMT - Techniky měkkých tkání
 • Slouží k uvolnění měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie – obal svalu)

 • Relaxační a dechová cvičení
 • Využíváme je k nácviku správného dechového stereotypu a také k navození tělesného i duševního uvolnění. Mezi nejznámější relaxační techniky patří Schulzův autogenní trénink, jehož první stupeň praktikujeme na našem pracovišti

 

 

NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

CELKEM 5 TERAPIÍ cena (790,- hodina) / 10 TERAPIÍ cena (750,- hodina)

Balíček by měl maminky připravit na porod a zejména pozitivně ovlivnit změny v ženském organismu, ke kterým dochází vlivem těhotenství.

Obsah balíčku:

 • Individuální fyzioterapie (1 hod.)
 • S cílem uvolnit nejvíce zatížené partie, jakými jsou zejména oblast bederní páteře a plosky nohou a zaměřit se na odstranění subjektivních potíží klientky

 • Cílené cvičení dle aktuálního stavu maminky jako jsou např.: dechová cvičení, relaxační cvičení s využitím gymballu a nácvik autoterapie pro domácí cvičení
 

 

MAMINKY NA MATEŘSKÉ

CELKEM 8 TERAPIÍ cena (750,- hodina)

Balíček je zaměřený zejména na korekci a odstranění nežádoucích změn, které vznikly v ženském organismu vlivem těhotenství a porodu.

Obsah balíčku:

 • Vyšetření pánevního dna a následné určení terapie
 • Cvičení se zaměřením na posílení svalů pánevního dna (kam řadíme: svaly pánevního dna, břišní svaly, bránici a hluboko uložené svaly, procházející podél páteře)
 • Fyzikální terapie (Elektroterapie) aplikace dle aktuálního stavu klientky